Missie & Visie

VDL GL Precision streeft naar een leidende positie in de toeleveringsindustrie voor hoogwaardige fijnmechanische systemen en componenten en doet dit door:

Kwaliteit staat altijd op 1!

Een hoog kwaliteitsniveau is de basis voor de tevredenheid van onze klanten.

Daarom stellen we aan onze producten, processen, faciliteiten en equipment, ons vakmanschap en onze relaties met toeleveranciers hoge eisen (world class). De historische kracht van VDL GL Precision zit in de hoge mate van vakmanschap en hoge niveau van investeringen (state-of-the-art gebouwen en equipment). Hoge kwaliteit is echter pas compleet als het hoge niveau aan kennis en kunde geborgd is in processen.

Wij bieden one-stop-shopping voor onze klanten om maximale waarde te creëren.

Dit doen wij door design for manufacturing, assembly en operations. 

Wij willen ons continue verder ontwikkelen en blijven op zoek naar nieuwe innovaties die passen binnen de strategie van VDL GL Precision.

VDL GL Precision wil de product-roadmap van haar  klanten volgen.

Het doel van ieder project is om van (pre-)protofase naar volumefabricage te komen. Het onderscheidend vermogen van VDL GL Precision start in de protofase (early-supplier-involvement). Een groot deel van de business komt daarna uit de volumefase (industralisatie).

Met korte levertijden, hoge leverbetrouwbaarheid en flexibiliteit ondersteunt VDL GL Precision haar klanten in alle fases van de roadmap naar de markt.

Flexibiliteit uit zich intern, binnen VDL GL Precision, door inzetbaarheid van vakmensen. Een extern netwerk van toeleveranciers vergroot daarnaast de capaciteit om productie zowel zelf te kunnen doen als uit te besteden.

VDL streeft een beheerste groei na, zowel financieel als organisatorisch. We zullen geen risico’s nemen die gevaar vormen voor de hele groep.

We hebben een geweldig sterke financiële positie. We zijn niet te afhankelijk van banken. We vinden het belangrijk om onze eigen beleidskeuzes te kunnen blijven maken.